Medlemsavgifter 2017/2018

Vi bibehåller vår relativt låga avgift och hoppas att alla är med och bidrar till verksamheten så gott man kan och hinner.

För att bli medlem i skidklubben säsongen 2017/2018 betalar man enligt följande:

300 kr för enskild medlem

500 kr för hela familjen (folkbokförda på samma adress)

Avgiften sätts in på plusgiro 52 72 99-2.

Gamla familjemedlemmar:
Ange förnamn på alla i familjen och eventuellt olika efternamn (enl folkbokföringen).

Nya medlemmar:
Ange namn, personnummer, adress och telefonnummer och en mailadress. (Mailadressen används tex till att skicka ut information om erbjudanden som klubben förhandlar sig till på sportaffärer eller hos andra leverantörer)

Klubben betalar numera via avgiften till Svenska Skidförbundet den gamla sk “tävlingslicensen” för samtliga betalande medlemmar. Denna avgift på ca 100:- betalade medlemmen tidigare själv. Det betyder att alla som betalt medlemsavgift i Täby IS Skidor är försäkrad via Folksam vid både träning och tävling samt vid resor till och från träning och tävling.

Hälsar styrelsen Täby IS Skidor

2017-09-17 admin

© Täby IS Skidor