Skidskytte

Täby IS Skidor är medlem i både Svenska Skidförbundet och Svenska Skidskytteförbundet. Vi tycker att man skall kunna utöva både skidor och skidskytte och göra det man tycker är roligt. Vi har ännu inte så stor verksamhet runt skidskyttet men vi är på gång.

Vi har ingen egen skjutbana men vi samarbetar med Täby Skytteförening. Till vintern hoppas vi kunna köra skidskytte (luftgevär på 10 m) på konstsnöspåret i Arninge. Vi försöker även få till ett utbyte med andra klubbar med skidskytte på sitt program inom skidskyttets Region Öst (Nacka Värmdö Skidklubb, Mälarö SOK och Sundbybergs IK). Under höst/vinter hoppas vi inom respektive ordinarie träningsgrupp kunna köra “skidskytteträningar” för de som vill prova.

En förutsättning för att skidskytteträningen skall bli effektiv är att de grundläggande kunskaperna i skytte är på plats. Vi anser att man bör vara 9-10 år innan man börjar med skyttedelen. Men det beror också på individuell mognad och erfarenhet. Det brukar ta 3-5 ggr innan man får kläm på det. De som vill prova uppmanar vi att komma på luftgevärsträningen tisdagar och/eller torsdagar mellan 18-20 (kom senast 19). Luftgevärshallen är öppen under skolans terminer och sker tillsammans med Täby Skytteförening. Deras lokal ligger i källaren längst ner längst in bredvid Judoklubben under Tibblebadet. Skytteföreningen tar en liten avgift på 50:- per person och tillfälle för att täcka kostnaden för material. Gör det så slipper ni öva skyttet när det är kallt ute, då vill vi ju åka skidor och se vad skytteträningen har gett.

Täby Skytteförening har även en skjutbana vid Gullsjön (ligger mellan Norrortsleden och Löttingelund). Där finns både en 50 m bana för junior och vuxna där vi skjuter med krut samt en på 10 m för skidskytteluftgevär (allt inomhus när det regnar). Skytteföreningen har iordningställt slingor för löpning och skidåkning (natursnö) som ansluter till skjutbanan. 5 och 10 km spåret från Ensta krog passerar också precis bredvid.

Inom föreningen finns ett antal utbildade skytteledare men eftersom vi har att göra med skjutvapen så förutsätter vi att omyndiga följs av en vuxen som kan hjälpa till att upprätthålla säkerhet och vara allmänt behjälpliga.

Kontaktperson i klubben är Beng Lord, 070-4264357, bengtlord@gmail.com

2017-09-09 Niklas Skoglund

© Täby IS Skidor